maler

Oplev Median her.

Median er et statistisk begreb, der repræsenterer den midterste værdi i en mængde af tal. For at finde medianen skal du først sortere tallene i …